Активности

ОД ТЕОРИЈЕ ДО ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ

Таково је устаничко место на око 10 km од Горњег Милановца. Школу у Такову подигао је краљ Александар Обреновић, по жељи свог оца Милана Обреновића који је, присуствујући прослави поводом Другог српског устанка 1882. године, опбећао народу да ће подићи школу. Изградња двеју школских зграда започела је 1888. године, а завршена 1890. године. Прве ђаке је примила школске 1891/92. све до школске 1945/46 је радила као четвороразредна школа, а у наведеној години формиран је пети разред. Школске 1951/52. прераста у осморазредну школу и као таква постоји до данас. Основна школа „Таковски устанак“ у Такову у свом саставу има још две осморазредне школе и четири четвороразредне. Наставу похађа 220 ученика, распоређених у 23 одељења. Детаљније податке о школи и раду можете погледати на сајту школе: www.ostakovo.rs.

Основна школа „Таковски устанак“ у Такову је од марта месеца 2011. године, укључена у програм „Оснаживање школа за инклузивно образовање“. Реализација овог програма одвијала се кроз две компоненте, од којих је прва била усмерена на подизање капацитета образовно-васпитних установа за примену инклузивног образовања, кроз наменски припремљен програм обука.
Друга компонента је обухватила планирање и израду пројекта за инклузивно образовање и на тај начин наша школа је конкурисала за добијање финансијских средстава, односно, „грант-а“. Планираним пројектом Школа је поставила специфичне циљеве који се односе на:
1. унапређивање професионалних компетенција запослених у школи, за рад са ученицима са сметњама у развоjу, инвалидититетом и тешкоћама у учењу;

2. квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоjу, инвалидититетом и тешкоћама у учењу у образовни процес;

3. обезбеђивање доступности и приступачности школског простора ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

У првој фази, Школа је постигла и остварила први специфични циљ, реализовањем два семинара у матичној школи у Такову, и то:
– „Обука наставника у решавању развојних проблема деце – ученика са потешкоћама у учењу и напредовању“, одржан у априлу 2011. год. уз присуство 26 наставника наше школе;
– „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“, одржан у мају 2011. год. уз присуство 21 наставника наше школе;

Другом фазом омогућено је отклањање физичких баријера у школи. Школски простор је доступан и приступачан ученицима са сметњама у развоју и са инвалидитетом. Набавком интерактивне табле, омогућено је квалитетније укључивање ученика у образовни процес .Обзиром да је интерактивна табла, најсавременије наставно средство и да наставници нису адекватно обучени за рад на њој, уследио је низ обука. Сада на интерактивној табли ради више од 50% наставника. Искуства наставника су различита и углавном позитивна. Сви се слажу да је уз помоћ интерактивне табле, образовни рад са ученицима доста занимљивији, креативнији, очигледнији. Захваљујући томе, ученици лакше и брже усвајају ново градиво и знања, тврде наставници.

Подршка за остваривање овог школског пројекта обезбеђена је у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“ који реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке/Међународне банке за развој и обнову IBRD Зајам број 7510 YF“.


Прочитајте како је протекао семинар о обуци наставника матичне школе у Такову за рад на интерактивној табли, одржаног у суботу 8. октобра.

Наша школа је укључена у “DILS” пројекат о оснаживању школа за инклузивно образовање.

Leave a Reply