Настава

Активности Почетак Завршетак
Васпитно-образовни рад у првом полугођу 01.09.2017. год. 31.01.2018. год.
Подела књижица 27.01.2018.год.
Зимски распуст 03.01.2018. год.

01.02.2018.год.

08.01.2018. год.

09.02.2018.год.

Васпитно-образовни рад у другом полугођу 12.02.2018. год. 14.06.2018. год.

VIII раз. 31.05.2018. год.

Пролећни распуст 2.04.2018. год. 9.04.2018. год.
Подела књижица и сведочанстава VIII разр. – до 31.06.2018.

I -VII разр.- 28.06.2018. год.

Летњи распуст 15.06.2018. год

 

31.08.2018. год.
Јесењи распуст 9.11.2017. 10.11.2017.
Екскурзије ученика 1- 8. разреда – мај – јун 2017. год.
Државни и други празници Дан просветних радника – 8.11.2017.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – 21.10.2017. год. – наставни данДан примирја у Првом светском рату –
11.11.2017. – нерадни дан

Свети Сава–Дан духовности 27.01.2018. – радни дан,

Сретење 15 – 16.02.2018. год. – нерадан дан

Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22.04.2018. – наставни дан

Дан победе 09.05.2018. год. – наставни дан

Видовдан 28.06.2018. год. – радни дан

Дан школе 24.04.2018. године

 Класификациони периоди: 10.11.2017.; 31.01.2018.; 13.04.2018.;31.05.2018.; 14.06.2018.

 

Leave a Reply