Осми разред

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТИ СВОЈЕ ПОДАТКЕ, ПОМОЋУ СВОЈЕ ШИФРЕ.
www.upis.mpn.gov.rs

РЕШЕЊА ТЕСТА СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ овде

РЕШЕЊА ТЕСТА СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ овде

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ можете погледатиi овде

Професионална оријентација

1. ШТА СВЕ ОБУХВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

А) Професионално информисање- давање информација о постојећим образовним профилима, школама, условима уписа на поједине смерове, захтевима које постављају одређена занимања (нпр. здравствени услови , способности, услови рада…)
Ове информације ученици добијају кроз разговор који обавља психологса ученицима у одељењу; преко паноа посвећеног овој теми и у индивидуалним разговорима са психологом или разредним старешинама.
Б) Професионално саветовање, обухвата прикупљање података о способностима, особинама личности, радним навикама, интересовањима, здравственом стању, кроз задавање тестова и анкета, њихову анализу и давање повратне информације о резултатима тестирања

2. НА ШТА БИ РОДИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ ТРЕБАЛО ДА ОБРАТЕ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ ОПРЕДЕЉИВАЊА ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ

Какав је био досадашњи успех у школи (број бодова потребан за одређену школу и профил)
Способности (какве су радне навике ученика,колико труда ученик улаже да би постигао успех, колико му је потребно времена да научи нешто, који предмети му иду лакше, а који теже,…)
Која су интересовања ученика (које предмете воли, а које не; какав је резултат теста професионалних интересовања; да ли су интересовања развијена, или не,
Да ли је потребно упутити га на литературу где може да се обавести о различитим занимањима…)
Здравствено стање ученика (да ли постоји неко хронично обољење које би онемогућило бављење неком врстом посла- нпр. алергије искључују занимања у којима се долази у додир са хемијским супстанцама; …)
Особине личности ученика (да ли је дете динамично или смирено, да ли више воли да буде окружено другим људима, или више воли мир и тишину, колико је радознало, колико је савесно…)

3. ГДЕ НАЋИ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Постоји више публикација које су намењене пружању информација о упису.

Основне су:
• Конкурс за упис у средње школе (у коме су наведене све средње школе, смерови и број ученика који се прима на сваки од смерова) и
• Информатор (који даје информације о томе колико је бодова било потребно да би се у некој школи уписао одређени смер, за неколико година уназад).
Поред овога, корисно је набавити и публикацију
• Водич за избор занимања – куда после основне школе, коју је сачинила група психолога Националне службе запошљавања
• У овој књижици можете наћи кратке неформалне тестове који могу да помогну детету да одреди у којим областима су највише развијене његове способности и интересовања, као и кратке описе занимања у којима се наводе и способности потребне за одређено занимање и професионалне обласи којима припада занимање.

Проверите колико је потребно бодова за упис на одређени смер
Уколико желите да погледате колико је прошле године било потребно бодова за упис у поједине школе, то можете да урадите на презентацији Министарства. Кликните на линк, на добијеној страни изаберите: Округ: град и притисните тастер Прикажи.