Особље

НАСТАВНИ КАДАР

предмет предавач одељења место
СРПСКИ ЈЕЗИК Ана Раковић V, VI, VII, VIII Таково
Славица Петровић V, VI, VII, VIII Г. Бањани
Слађана Трнавац  VI, VII, VIII Бољковци
МАТЕМАТИКА Томислав Јововић  VI, VII, VIII Бољковци
Игор Јеремић V, VI, VII, VIII Таково
Милан Јанковић V, VI, VII, VIII Г. Бањани
ФИЗИКА Драгица Лешњак

 

VI ,VII, VIII Таково
VI ,VII, VIII Г. Бањани
VI ,VII, VIII Бољковци
ХЕМИЈА Славка Ђуровић VII, VIII Таково
VII, VIII Г. Бањани
VII, VIII Бољковци
ГЕОГРАФИЈА Васко Спасов V, VI, VII, VIII Таково
Јелена Дупљанин V, VI, VII, VIII Г. Бањани
VI, VII, VIII Бољковци
ИСТОРИЈА Васко Спасов V,VI, VII,VIII Таково
Александар Јањић V, VI, VII, VIII Г. Бањани
VI, VII, VIII Бољковци
БИОЛОГИЈА Бојана Јевтовић V, VI, VII, VIII Таково
VI, VII, VIII Бољковци
Катарина Кочовић V, VI ,VII, VIII Г.Бањани
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Верица Милосављевић I -VIII Таково
I- IV Г.Бранетићи
I- IV Шарани
Сузана Николић I- IV Врнчани
I – VIII Бољковци
Ивана Милинковић I-IV Полом
I – VIII Г. Бањани
РУСКИ ЈЕЗИК Ксенија Радојичић VII, VIII Таково
VI, VII, VIII Бољковци
Душица Ивановић V, VI Таково
V, VI, VII, VIII Г. Бањани
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Слободан Петровић

 

V Таково
V Г. Бањани
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Слободан Петровић

 

 

 

VI, VII, VIII Таково
VI, VII, VIII Бољковци
VI, VII Г. Бањани
Славица Бојовић VIII Г. Бањани
МУЗИЧКА КУЛТУРА Ненад Јовановић V, VI, VII, VIII Таково
Ксенија Вујчић V, VI, VII, VIII Г. Бањани
 VI, VII, VIII Бољковци
ЛИКОВНА КУЛТУРА Душан Лазаревић V, VI, VII Таково
Душан Јелесијевић V, VI, VII, VIII Г. Бањани
VIII Таково
VI, VII,VIII Бољковци
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Оливера Пајовић V Таково
V Г. Бањани
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Зорица Пршић VIII Таково
VI, VII,VIII Бољковци
Оливера Пајовић VI, VII Таково
VI, VII,VIII Г. Бањани
ВЕРСКА НАСТАВА Ђорђе Радојковић I, II, III, IV, VI, VII,VIII Таково
Урош Радојевић I-IV Бољковци
I-IV Врнчани
I-IV Шарани
I-IV Г. Бањани
I-IV Г. Бранетићи
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Слађана Трнавац VI, VII/VIII Бољковци
Душан Јелесијевић V Таково
Славица Петровић V/VI Г. Бањани
Оливера Пајовић VII/VIII Г. Бањани
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Славица Бојовић V Таково
V Г. Бањани
VI VII,VIII Бољковци
ИЗАБРАНА ГРАНА – СПОРТ Оливера Пајовић V- VIII Г. Бањани
Зорица Пршић VI, VII, VIII Таково
VI, VII, VIII Бољковци
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ Душан Јелесијевић V, VI, VII, VIII Таково
V, VIII Г. Бањани
ДОМАЋИНСТВО Славка Ђуровић VII Г. Бањани
VIII Бољковци
ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ Оливера Пајовић V Таково
V Г. Бањани

 

ОДЕЉЕНСКА СТАРЕШИНСТВА

ТАКОВО

Први–Драгица Милетић

Други – Биљана Ђоковић

Трећи разред – Љиљана Обрадовић

Четврти разред – Данијела Мијатовић

Пети разред – Слободан Петровић

Шести разред – Верица Милосављевић

Седми разред – Игор Јеремић

Осми разред – Васко Спасов

ГОРЊИ БАЊАНИ

Први и трећи разред – Софија Вукомановић

Други и четврти разред – Снежана Кандић

Пети разред – Милан Јанковић

Шести разред – Славка Ђуровић

Седми разред – Славица Петровић

Осми разред – Оливера Пајовић

БОЉКОВЦИ

Први, трећи и четврти разред– Гордана Марјановић – Величковић

Шести разред – Томислав Јововић

Седми разред – Зорица Пршић

Осми разред – Слађана Трнавац

Г. БРАНЕТИЋИ –1,2,3,4 Мирјан Јеличић

ВРНЧАНИ –3. Снежана Дамљановић

ПОЛОМ – 2,3 Александра Игрутиновић

ШАРАНИ –1,2,3 Јованка Гвоздић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ – Тања Вукашиновић

Leave a Reply