Особље

НАСТАВНИ КАДАР

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Врста стр. спреме Предмети које предаје Г.радног

Стажа код послодавца

Данијела Мијатовић Проф.раз. наст. Разредна настава 2.и 4. 29
Софија Вукомановић Проф.раз. наст. Разредна настава 1.и 3. 21
Драгица Милетић Проф.раз. наст Разредна настава 3. 30
Снежана Кандић Проф. раз. наст Разредна настава 2.и 4. 22
Биљана Ђоковић Проф. раз. наст Продужени боравак1.2.3.4. 22
Гордана Марјановић Наставник раз. наст Разредна настава 1.2.4. 19
Снежана Дамљановић Проф.раз. наст Разредна настава1.3.и 4. 23
Мирјан Јеличић Проф.раз. наст Разредна настава 1.2.3.4. 25
Љиљана Обрадовић Проф. раз. наст Разредна настава 4. 28
Јованка Гвоздић Проф. раз. наст Разредна настава 1.и 4. 16
Александра Игрутиновић Проф. раз. наст Разредна настава1.3.и 4. 12
Игор Јеремић Дипломирани математичар Математика 6
Томислав Јововић Мастер математичар-професор математике  

Математика

Грађанско васпитање

 

2

Милан Јанковић Мастер професор информатике и математике Математика

 

7
Јелена Дупљанин Дипломирани географ Географија 12
Васко Спасов Проф. географије и историје Историја Географија 30
Слободан Петровић Проф.тех. образовања Техничко и инфорнатич.

образовање

24
Оливера Пајовић Проф.физич. васп. Физичко васпитање 10
Зорица Пршић Проф.физич. васп. Физичко васпитање 6
Ивана Лазовић Наст ликовне култ. Ликовна култура 10
Славка Ђуровић Наст. Економике домаћинства и хемије Хемија

Домаћинство

Библиотека

38
Младен Стевановић Проф. физике Физика 28
Милорад Бековић Дипл. машински инж. Физика 10
Марица Миловановић Дипломирани биолог Биологија 9
Драгица Јеремић Дипломирани биолог Биологија 16
Душица Ивановић Дипл. Проф. Руског језика Руски језик 7
Ксенија Радојичић Проф. руског језика и књижевности Руски језик 3
Ивана Милинковић Проф. енглеског језика Енглески језик 19
Александар Јањић Дипломирани историчар Историја
Грађанско васпитање
12
Славица Бојовић Професор техничког образ.и информатике Техничко образовање
Информат. и рачунарство
12
Милена Лисица Проф срп. јез. и књижевности Српски језик 7
Славица Петровић Проф срп. јез. и књижевности Српски језик

Грађанско васпитање

16
Слађана Трнавац Проф.српског језика и књижевности Грађанско васпитање Српски језик 7
Сузана Николић Проф. енглеског језика Енглески језик 6
Верица Милосављевић Професор енглеског језика Енглески језик

Грађанско васпитање

7
Слободан

Сретеновић

Музички сарадник Музичка култура 1
Ненад Јовановић Наст.музичке културе Музичка култура 21
Лазаревић Душан Наст.ликовне

културе

Ликовна кулура 34
Јелесијевић Душан Дипл. Графички дизајнер Ликовна култура
Цртање, сликање и вајање
7
Урош Радојевић Дипломирани теолог Верска настава 2
Вулета Мила Дипломирани теолог Верска настава 9

Образовна структура ненаставног особља

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Врста стр. спреме Послови на којима ради Године радног стажа код послодавца
Бранка Жижовић Проф. раз. наст Директор 26
Драгана Соковић Дипломирани педагог Стр. сарадник 14
Верица Маринковић Преводилац – сарадник Административни радник

Кувар

17
Љиљана Миловановић Дипломирани правник Секретар 13
Драгана Мимовић Економиста Шеф рачуноводства 12
Радош Миловановић ПК радник домар 21
Душан Глишовић Ковач машинске стр Ложач-руковалац парних котлова 4
Србослав Игњатовић Машински техничар Домар- ложач 12
Милунка Сретеновић Основна школа Помоћни радник-хигије 25
Драгица Јеличић Трговац – трећи степен Помоћни радник-хигије 18
Слободан Дрињаковић Основна школа Помоћни радник-хигије 20
Дејан Миљковић Основна школа Помоћни радник-хигије 23
Тања Бановић Кројач – трећи степен Помоћни радник 9
Роса Василијевић Основна школа Помоћни радник-хигије 30
Славица Крстовић Основна школа Помоћни радник 12
Анђелка Миловановић Гимназија Помоћни радник 8
Стана Глишовић Основна школа Помоћни радник 18
Маријана Поповић Основна школа Помоћни радник 14

Leave a Reply