Ученици

Бројно стање ученика и одељења

 Матична школа

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ 1 16
ДРУГИ 1 8
ТРЕЋИ 1 8
ЧЕТВРТИ 1 11
ПЕТИ 1 12
ШЕСТИ 1 5
СЕДМИ 1 16
ОСМИ 1 21
Укупно: 8 97

У овом одељењу распоређена су четири ученика припремног предшколског програма.

 Горњи Бањани

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ- ТРЕЋИ 1 9
ДРУГИ ЧЕТВРТИ 1 6
ПЕТИ 1 8
ШЕСТИ 1 10
СЕДМИ 1 2
ОСМИ 1 6
Укупно: 6 41

Комбинација разреда: први и трећи ,други и и четврти.

У овом одељењу распоређена су три ученика припремног предшколског програма.

Бољковци

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ ТРЕЋИ-ЧЕТВРТИ 1 8
ПЕТИ
ШЕСТИ 1 5
СЕДМИ 1 2
ОСМИ 1 4
Укупно: 5 19

Неподељена школа: први, трећи и четврти разред.

Горњи Бранетићи

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИДРУГИТРЕЋИ ЧЕТВРТИ 1 9
Укупно: 1 9

Неподељена школа: први, други, трећи и четврти разред – једно одељење.

Шарани

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ–ДРУГИ-ТРЕЋИ 1 3
Укупно: 1 3

Неподељена школа: први, други и трећи разред.

Врнчани

Разред Број одељења Број ученика
ТРЕЋИ 1 2
Укупно: 1 2

У овом одељењу распоређен је један ученик припремног предшколског програма.

Полом

Разред Број одељења Број ученика
ДРУГИТРЕЋИ 1 3
Укупно: 1 3

Неподељена школа: други и трећи разред – једно одељење.
У овом одељењу распоређен је један ученик припремног предшколског програма.

Leave a Reply