Ученици

Бројно стање ученика и одељења

 Матична школа

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ 1 9
ДРУГИ ЧЕТВРТИ 1 13
ТРЕЋИ 1 9
ПЕТИ 1 16
ШЕСТИ 1 20
СЕДМИ 1 10
ОСМИ 1 10
Укупно: 6 87

 Комбинација разреда: други и четврти.

 Горњи Бањани

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ- ТРЕЋИ 1 13
ДРУГИ ЧЕТВРТИ 1 10
ПЕТИ 1 2
ШЕСТИ 1 5
СЕДМИ 1 10
ОСМИ 1 3
Укупно: 6 43

Комбинација разреда: први и трећи ,други и и четврти.

Бољковци

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИДРУГИ ЧЕТВРТИ 1 10
ПЕТИ 1 2
ШЕСТИ 1 4
СЕДМИ 1 4
ОСМИ 1 8
Укупно: 5 28

Неподељена школа: први, други и четврти.

Горњи Бранетићи

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИДРУГИТРЕЋИ ЧЕТВРТИ 1 7
Укупно: 1 7

Неподељена школа: први, други, трећи и четврти разред – једно одељење.
У овом одељењу распоређен је један ученик припремног предшколског програма.

Шарани

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ–ЧЕТВРТИ 1 3
Укупно: 1 3

Неподељена школа: први и четврти разред.
У овом одељењу распоређен је један ученик припремног предшколског програма.

Врнчани

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ-ТРЕЋИ-ЧЕТВРТИ 1 4
Укупно: 1 4

Неподељена школа: први, трећи и четврти разред – једно одељење.

Полом

Разред Број одељења Број ученика
ПРВИ-ТРЕЋИ-ЧЕТВРТИ 1 5
Укупно: 1 5

Неподељена школа:други и трећи разред – једно одељење.
У овом одељењу распоређена су два ученика припремног предшколског програма.

Табеларни преглед броја ученика по
издвојеним одељењима
ОШ “Таковски устанак“ Таково

за школску 2015/2016.годину

ШКОЛА
 
 
 
РАЗРЕД
ТАКОВО
ГОРЊИ БАЊАНИ
БОЉКОВЦИ
ГОРЊИ БРАНЕТИЋИ
ШАРАНИ
ПОЛОМ
ВРНЧАНИ
УКУПНО
Предшкол 5 5 1 1 2 14
I 9 7 5 1 1 1 2 26
II 11 2 1 3       17
III 9 6   2   2 1 20
IV 2 8 4 1 2 2 1 20
I-IV 31 23 10 7 3 5 4 83
V 16 2 2         20
VI 20 5 4         29
VII 10 10 4         24
VIII 10 3 8         21
V-VIII 56 20 18         94
I-VIII 87 43 28 7 3 5 4 177

Број ученика који уче по ИОП-у у школској 2015/2016. години

Разред Број ученика
I 1
II 1
IV 1

 Индивидуални образовни план за ученикe који учи по ИОП-1 и ИОП-2 саставни је део
Годишњег плана рада и налази се у школској документацији код педагога школе.

Leave a Reply