Радионица – Ненасилна комуникација и поштовање различитости

Дана 24.II 2017. године у Горњим Бањанима одржана је радионица под називом Ненасилна комуникација и поштовање различитости. У радионици су учествовали сву ученици од петог до осмог разреда. Радионицу је водила Славица Петровић, професор српског језика и члан Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.