Akcija “Očistimo opštinu” i u Takovu

I u matičnoj školi u Takovu učenici i nastavnici očistili su školsko dvorište i okolinu škole od smeća u sklopu akcije “Očistimo optšinu”.