Februar 2024.

Januar 2023.

Oktobar, 2022.

Decembar, 2021.


Jun, 2021.

http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2020/03/ПРАВИЛНИК-ДКР-ТАКОВО.doc

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja. strana 190. – http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2020/01/document-1.pdf

Potvrda o stručnom usavršavanju
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/12/potvrda-o-strucnom-usavrsavanju-prisustvo-3.doc

 

 

Jun, 2019. godine

http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/06/Prosvetni_glasnik_drugi_razred.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/06/Pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-Pravilnika-o-stalnom-stručnom-usavršavanju-i-napredovanju-u-zvanja-nastavnika-vaspitača-i-stručnih-saradnika-_-od-22.06.2018_.pdf

Maj, 2019. godine

Na 79. strani dokumenta u prilogu možete pronaći Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi (SL 30/2019).
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/Sluzbeni_glasnik_Ekskurzije.pdf

Novi pravilnik o ocenjivanju koji stupa na snagu sledeće školske godine (2019/2020).
Detaljnije na 209. strani dokumenta u prilogu.
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/Sluzbeni_glasnik_pravilnik_o_ocenjivanju.pdf

Pravilnik o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Sugestije-prosvetnih-savetnika.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/vrednovanje.pdf

http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/nastava-i-ucenje-saradnici.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/podaci-o-usavrsavanju.pdf http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/Upitnik-za-napredovanje.pdf

http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/pomocni-obrazac-za-planiranje-i-programiranje-rada.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/NOVI-IOP-OBRASCI-.doc

Сугестије-након-саветовања.pdf

Први-каталог-шта-је-унапређено_анализа-акционих-планова.pdf
Други-каталог-зачетак-каталога-корисних-предлога-и-идеја.pdf
Obezbedjivanje-kvaliteta-rada_Novi-okvir.pdf

 


Oktobar, 2018. godine

ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Najnoviji pravilnici:

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove SGRS 14 od 02.08.2018.

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – važi od 1. 09. 2018.

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – važi od 13. 07. 2018.

Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Правилници о обављању друштвено-корисног, односно хуманог рада

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti (“Sl. glasnik RS” broj 65/2018)

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u u stanovi obrazovanja i vaspitanja (“Sl.glasnik RS” broj 22/2016)

Jun, 2018. godine

RAZVOJNI PLAN OSNOVNE ŠKOLE ”TAKOVSKI USTANAK” TAKOVO ZA ŠKOLSKU 2013/2014. DO 2018/2019.
Školski program, za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja školske 2017-2018 do 2020-2021 godine

April, 2018. godine

Статут и правилници 2018
правилник о систематизацији
Правилник о организацији рада школе
Правилник о обезбеђивању мера заштита
Правила понашања
Пословник о раду школског одбора

Maj, 2018. godine

Spisak odabranih udžbenika za 5. razred za školsku 2018/19. godinu.
Spisak odabranih udžbenika za 1. razred za školsku 2018/19. godinu.
Nastavni program za 5. razred.
Nastavni program za 1. razred.

Maj, 2019. godine

Obezbedjivanje-kvaliteta-rada_Novi-okvir.pdf

Други-каталог-зачетак-каталога-корисних-предлога-и-идеја.pdf

Први-каталог-шта-је-унапређено_анализа-акционих-планова.pdf

Сугестије-након-саветовања.pdf

Sugestije-prosvetnih-savetnika.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/vrednovanje.pdf http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/nastava-i-ucenje-saradnici.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/podaci-o-usavrsavanju.pdf http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/Upitnik-za-napredovanje.pdf http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/pomocni-obrazac-za-planiranje-i-programiranje-rada.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/NOVI-IOP-OBRASCI-.doc

Pravilnik o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.h