Avgust, 2022. godina


April, 2022. godina

Septembar, 2021. godina

Обавештење о закљученом уговору – набавка кухиње

Konkursna-dokumentacija-za-nabavku-usluga-dostavljanje-pripremljenih-oboka-za-djacku-kuhinju-za-sk.2021-2022-godinu

Kuhinja-poziv

Decembar, 2019. godina

http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/12/одлука-о-додели-уговора.docx
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/12/KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-ZA-JNMV-EKSKURZIJA-2019-2020.docx
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/12/PozivZaPodnosenjePonude-Ekskurzija.pdf

Septembar, 2019. godina

http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/09/PozivZaPodnosenjePonude-Ugalj.pdf
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/09/Конкурсна-документација-Угаљ.docx
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/10/одлука-о-додели-уговора.docx

Konkursna dokumentacija – Takovo – radovi – gromobrani
Poziv za podnosenje ponude – Takovo – radovi – gromobran
http://ostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/10/Manes.pdf

Oktovar, 2018. godina

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zakljucenju okvirnog ugovora

Septembar, 2018. godina

Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација – УГАЉ
Позив за подношење понуда
Одлука о покрењу набавке угља