Aktivnosti u okviru preduzetništva – G. Banjani-Polom (“Šeširijada”)

Pogledajte neke od fotografija sa “Šeširijade” iz Gornjih Banjana.