Moja škola je moj drugi dom

Prateći smernice koje je svim školama prosledilo Ministarstvo prosvete, a po kojima je školsku godinu trebalo otpočeti tematskom nastavom u kojoj će se prednost dati vaspitnim sadržajima, u našoj školi osim prilagođavanja nastave tematskim danima realizovane su i dve radionice za učenike od 5. do 8. razreda.

Tema prve radionice bila je Uređenje školskog prostora po meri učenika. Osmišljena je sa ciljem da kod učenika razvija svest o tome da bi u školi trebalo da se osećaju prijatno i bezbedno, da treba da doživljavaju školski prostor kao svoj, da imaju pravo glasa i da mogu da utiču na neku promenu. Osim aktivnog učešća u uređenju školskog prostora, učenici su razvijali i veštine važne za život u zajednici – iznosili su svoje stavove, ali su se vežbali i u tome da uvažavaju mišljenje drugih; razvijali su kulturu dijaloga, timski duh i saradništvo. Osim konkretnih akcija koje su realizovane istog dana (čišćenje dvorišta, uređenje učionica i panoa), kratkoročan i dugoročan plan uređenja škole prosleđen je direktorki sa molbom da ga uvaži učeničke predloge i odgovori na njih.

Naziv druge radionice bio je Upoznajmo svet kroz kulturu i gastronomiju. Osim upoznavanja kulture, običaja i gastronomskih navika svog naroda, ali i naroda čiji se jezici izučavaju u našoj školi (ruskog i engleskog), cilj je bio zabava i druženje. Učenici su pripremali i servirali hranu i na kraju se lepo počastili, a od svojih drugara koji su imali istraživačke zadatke, saznali su o simbolici hleba i soli u srpskoj kulturi, o navici ispijanja čaja u engleskoj, kao i o ruskim tradicionalnim jelima.