Obaveštenje o upisu dece u prvi razred osnovne škole na teritoriji opštine Gornji Milanovac, za školsku 2023/2024. godinu

O B A V E Š T E NJ E

o upisu dece u prvi razred osnovne škole na teritoriji opštine Gornji Milanovac, za školsku 2023/2024. godinu

 
Upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2023/2024. godinu, obavljaće
se od 1. aprila do 31. maja 2023. godine, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova u školama, prema mestu
prebivališta deteta.

U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i
po, a najviše sedam i po godina (deca rođena u periodu od 1. marta 2016. godine do kraja februara

 1. godine).

  Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa
  posebnim zakonom.

  Dete koje do 1. septembra 2023. godine navršava od šest do šest i po godina starosti
  može da se upiše u prvi razred, samo nakon provere spremnosti za polazak u školu koju
  organizuje Škola, u skladu sa Zakonom.

  Dete starije od sedam i po godina, koje zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije u
  prethodnim godinama redovno upisano u prvi razred, može da upiše prvi ili odgovarajući
  razred, na osnovu prethodne provere znanja. Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od
  nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole, uvažavajući standarde postignuća i
  ceneći najbolji interes deteta.

  Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škole pribaviti po
  službenoj dužnosti:
  – Izvod iz matične knjige rođenih,
  – Uverenje o prebivalištu,
  – Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa,
  – Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje.
   

Za sve informacije obratite se na telefone: 5736-138 i 5736-003

SVIM PRVACIMA I NJIHOVIM RODITELJIMA
ČESTITAMO UPIS U ŠКOLU I ŽELIMO PUNO USPEHA!