Održan seminar “Tematski dan: zajednički rad nastavnika, učenika i roditelja – primena u praksi”

U subotu 26. 11. 2022. godine u školi je održan seminar Tematski dan: zajednički rad nastavnika, učenika i roditelja – primena u praksi”.