“Podrška roditeljima u izazovima u odrastanju školske dece”.

U sredu 26.4. 2023. godine u izdvojenom odeljenju naše škole u Gornjim Banjanima gostovala je dr Tatjana Milošević i volonterskim radom iz svoje struke održala je predavanje na temu “Podrška roditelja u izazovima u odrastanju školske dece”. Predavanje je organizovano u dve uzrasne grupe, i to posebno za roditelje dece mlađeg školskog uzrasta i posebno za učenike od 5. do 8. razreda, što podrazumeva da su i teme bile prilagođene uzrastu, a bilo je idovoljno vremena da se odgovori na mnogobrojna pitanja roditelja. Neke od tema bile su: promene tipične za adolescenciju, problemi u adolescenciji, principi roditeljske podrške i dr. Doktorka je slikovito iznela probleme sa kojima se mladi roditelji u današnje vreme susreću, podkrepila primerima i navela moguća rešenja.

Pokazali smo da na sve načine pokušavamo da brinemo i pomažemo mladim naraštajima našeg kraja, tako da pored porodice i škole sada aktivnu ulogu uzimaju i ostale ustanove i organizacije i sada smo uvereni da će dobit biti obostrana.

Organizator
Sofija Vukomanović
profesor razredne nastave