Poseta stomatologa izdvojenom odeljenju u Gornjim Banjanima

U izdvojenom odeljenju u Gornjim Banjanima u petak 9. 2. 2024. godine organizovana je poseta gostujućeg predavača iz oblasti medicine. Gost je bio stomatolog dr Milan Marković . Za učenike naše škole je planom predviđeno da u toku školske godine imaju gostujuće predavače, tako da je ove školske godine uspešna saradnja ostvarena sa stomatologom dr Milanom Marković. Učenicima mlađih razreda održao je kraće predavanje na temu „ Očuvanje zdravlja“. Predavanje je imalo izlagački deo i praktični, koji je učenicima bio posebno interesantan. Cilj ove posete je proširivanje znanja o načinu održavanja lične higijene , proširivanje znanja o zdravoj ishrani, razvijanje pozitivnih navika za očuvanje zdravlja, shvatanje značaja sistematskog pregleda, kao i redovnog savetovanja sa stomatologom, razvijanje odgovornog odnosa prema sebi. U završnom delu časa učenici su imali pripremljena pitanja tako da je razgovor protekao u prijatnoj atmosferi a učenici su utvrdili i znanja stečena tokom tog predavanja. Zahvalili su se predavaču i na prvom sledećem odmoru nacrtali su mu crteže na poklon i pozvali ga da u koliko bude u prilici opet poseti našu školu. Po reakciji učenika zaključuje se da su ciljevi ostvareni i da su se oslobodili straha od zubara.

Učiteljica
Sofija Vukomanović