Učenje kroz igru u Polomu

Učenici su na uvodnom delu časa kroz igru ponovili znanja o glasovima i slovima.
Na svaki kvadrat u učionici zalepljeno je jedno slovo. Određen je start i cilj a pravila su da pređu broj polja dobijen bacanjem kocke skačući na jednoj nozi. I u tom trenutku igra se pretvara u učenje! Mogu da nastave igru ako tačno odgovore na zahteve. Zahtevi su različiti. Predškolci prepoznaju broj na kocki, ponove slovo na koje su stigli i kako zvuči, tj.duže trajanje glasa na mestu na kome nastaje. Prvaci su prepoznavali slova koja su naučili i vežbali izgovor dok su drugaci morali da prepoznaju da li je to suglasnik ili samoglasnik. Trećak je pored zahteva drugog razreda morao da kaže reč koja počinje tim slovom i vrstu kojoj ta reč pripada.

Nema potrebe naglasiti da su na ovom času svi bili pobednici.