Upis prvaka u školskoj 2018/19.godini

Poštovani roditelji budućih prvaka,

Obaveštavamo Vas da se, u skladu sa članom 18. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.88/2017 od 29. 9. 2017) u prvi razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, tj. u školsku 2018/19.godinu se upisuju deca rođena od 1. marta 2011. g. do 1.marta 2012. godine.

Upis prvaka počinje 2.aprila i trajaće do 31. maja 2018.godine.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 8—13 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Potvrda o zdravstvenom stanju deteta;
3. Uverenje (do izdavanja uverenja/potvrde) Predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa;
4. Lična karta na uvid.