Ključevi i testovi sa okružnog takmičenja iz istorije

Ovde možete preuzeti ključeve i testove sa okružnog takmičenja iz istorije održanog 22.4.2018. godine u našoj školi u Takovu.

KLJUC OKRUZNO OS osmi 2018
KLJUC OKRUZNO TAKMICENJE OS sedmi razred 2018
KLJUC OKRUZNO TAKMICENJE OS peti razred 2018
KLJUC OKRUZNO TAKMICENJE OS šesti razred 2018
OKRUZNO TAKMICENJE OS osmi razred 2018
OKRUZNO TAKMICENJE OS peti razred 2018
OKRUZNO TAKMICENJE OS sedmi razred 2018
OKRUZNO TAKMICENJE OS šesti razred 2018

Upis prvaka u školskoj 2018/19.godini

Poštovani roditelji budućih prvaka,

Obaveštavamo Vas da se, u skladu sa članom 18. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS br.88/2017 od 29. 9. 2017) u prvi razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, tj. u školsku 2018/19.godinu se upisuju deca rođena od 1. marta 2011. g. do 1.marta 2012. godine.

Upis prvaka počinje 2.aprila i trajaće do 31. maja 2018.godine.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 8—13 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Potvrda o zdravstvenom stanju deteta;
3. Uverenje (do izdavanja uverenja/potvrde) Predškolske ustanove o pohađanju predškolskog programa;
4. Lična karta na uvid.