Letopis 2019/2020.

Avgust
27. i 30. Održano nastavničko veće.

Septembar
2. Početak nove školske godine.
14. Održano nastavničko veće.
24. Održano predavanje Vatrogasne službe Gornji Milanovac učenicima mlađih razreda u matičnoj školi u Takovu.
25. Održana “Šeširijada” u Gornjim Banjanima.

Oktobar
7-13. Obeležena “Dečja nedelja” sportskim aktivnostima i radionicama zdrave hrane.

Novembar
7. Održano odeljensko veće.
8. Održano nastavničko veće.
22. Održan je seminar pod nazivom “Do funkcionalnog znanja putem medota i tehnika interaktivne nastave”.
23. Održan je seminar pod nazivom “Primena inovativnosti u nastavi”.