Avgust
27. i 30. Održano nastavničko veće.

Septembar
2. Početak nove školske godine.
3. Održana obuka za ES Dnevnik.
14. Održano nastavničko veće.
14. Održana obuka “Kreiranje asocijacija i igre rečiu Powerpoint-u”. Realizator obuke bila je Danijela Mijatović.
24. Održano predavanje Vatrogasne službe Gornji Milanovac učenicima mlađih razreda u matičnoj školi u Takovu.
25. Održana “Šeširijada” u Gornjim Banjanima.

Oktobar
7-13. Obeležena “Dečja nedelja” sportskim aktivnostima i radionicama zdrave hrane.

Novembar
7. Održano odeljensko veće.
8. Održano nastavničko veće.
8. Održan pedagoški kolegijum
11. Održano školsko takmičenje iz matematike.
22. Održan je seminar pod nazivom “Do funkcionalnog znanja putem medota i tehnika interaktivne nastave”.
23. Održan je seminar pod nazivom “Primena inovativnosti u nastavi”.

Decembar

9-13. Održani sastanci timova.
27. Održana novogodišnja priredba i dečja proslava Nove godine.
27. Počeo prvi deo zimskog raspusta za učenike.

Januar
8. Nastavak školske godine, prvi radni dan u 2020. godini.
24. Održano vanredno nastavničko veće.
27. Obeležen Savindan nizom priredbi i drugim kulturno-umetničkim sadržajem u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima.
28. Održano odeljensko veće.
30. Održano nastavničko veće.
30. Održan pedagoški kolegijum.
30. Održano školsko takmičenje iz fizike.
30. Počeo drugi deo zimskog raspusta za učenike.