Letopis 2019/2020.

Avgust
27. i 30. Održano nastavničko veće.

Septembar
2. Početak nove školske godine.
14. Održano nastavničko veće.
24. Održano predavanje Vatrogasne službe Gornji Milanovac učenicima mlađih razreda u matičnoj školi u Takovu.
25. Održana “Šeširijada” u Gornjim Banjanima.