ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Врста стр. спреме Предмети које предаје
1.Данијела Мијатовић Проф.раз. наст. Разредна настава 4.
2.Софија Вукомановић Проф.раз. наст. Разредна настава 1.и 3.
3.Драгица Милетић Проф.раз. наст Разредна настава 1.
4.Снежана Кандић Проф. раз. наст Разредна настава 2.и 4.
5.Биљана Ђоковић Проф. раз. наст Разредна настава 2.
6.Тања Вукашиновић Проф. раз. наст Продужени боравак1.2.3.4.
7.Гордана Марјановић Наставник раз. наст Разредна настава1.3.и 4.
8.Снежана Дамљановић Проф.раз. наст Разредна настава 3.
9.Мирјан Јеличић Проф.раз. наст Разредна настава 1.2.3.4.
10.Љиљана Обрадовић Проф. раз. наст Разредна настава 3.
11.Јованка Гвоздић Проф. раз. наст Разредна настава 1.2.и3.
12.Александра Игрутиновић Проф. раз. наст Разредна настава2.и 3.
13.Игор Јеремић Дипломирани математичар Математика
14.Томислав Јововић Мастер математичар-професор математике  

Математика

Грађанско

15.Милан Јанковић Мастер проф.информатике и математике Математика

 

16.Јелена Дупљанин Дипломирани географ Географија
17.Васко Спасов Проф. географије и историје Историја Географија
18.Слободан Петровић Проф.тех. образовања Техника и технологија
Техничко и инфорнатич.

образовање

19.Оливера Пајовић Проф.физич. васп. Физичко и здравствено васпитање
Физичка активност
Физичко васпитање

Спорт

Грађанско васпитање

20.Зорица Пршић Проф.физич. васп. Физичко васпитање

Спорт

21.Катарина Кочовић Дипломирани биолог-еколог Биологија
22.Славка Ђуровић Наст. Економике домаћинства и хемије Хемија

Домаћинство
Библиотека

Помоћник директора

23.Драгица Лешњак Професор физике Физика
24.Бојана Јевтовић Дипломирани биолог Биологија
25.Душица Ивановић Дипл. Проф. Руског језика Руски језик

Библиотека

26.Ксенија Радојичић Проф. руског језика и књижевности Руски језик

Библиотека

27.Ивана Милинковић Проф. енглеског језика Енглески језик
28.Александар Јањић Дипломирани историчар Историја
29.Славица Бојовић Професор техничког образ.и информатике Техничко образовање
Информат. и рачунарство
30.Ана Раковић Проф срп. јез. и књижевности Српски језик

Библиотека

31.Славица Петровић Проф срп. јез. и књижевности Српски језик

Грађанско васпитање

32.Слађана Трнавац Проф.српског језика и књижевности Грађанско васпитање Српски језик
33.Сузана Рашић Проф. енглеског језика Енглески језик
34.Верица Милосављевић Професор енглеског језика Енглески језик

 

35.Ненад Јовановић Наст.музичке културе Музичка култура
36.Лазаревић Душан Наст.ликовне

културе

Ликовна кулура
37.Јелесијевић Душан Дипл. Графички дизајнер Ликовна култура
Цртање, сликање и вајање
Грађанско васпитање
38.Урош Радојевић Дипломирани теолог Верска настава
39. Ђорђе Радојковић Апсолвент теологије Верска настава