Septembar

3. Početak  nove školske godine.
6. Održano nastavničko veće i sastanci stručnih timova.
19. Predavanje prvacima o bezbednosti u saobraćaju.

Oktobar

2-6. Obeležena Dečja nedelja pod sloganom Moje pravo da živim zdravo.
8. Predstavnici naše škole učesvovali su na prezentaciji rada projekta Eko škole u Domu kulture Gornji Milanovac.
8. Učenici naše škole učestvovali na opštinskom takmičenju iz stonog tenisa u hali “Breza”.
9. Održana prezentacija na času građanskog vaspitanja pod nazivom Konvencija o pravima deteta.
12.  Sproveden sistematski pregled učenika.
15. Obeležen Međunarodni dan žena na selu kulturno-umetničkim programom održanim u matičnoj školi u Takovu.
17. Održana prezentacija Eko kviza učenicima i nastavnicima naše škole.
17. Održana radionica o reciklaži pod nazivom Projekat eko paket. Radionicu su vodili Dijana Šarac i Aleksandra Mladenović
29. Održano predavanje o balkanskim ratovima. Predavač pukovnik u penziji Milenko Milovanović.

Novembar

3. Učenici mlađih razreda OŠ „Takovski ustanak“ iz Takova učestvovali su na nagradnom konkursu preduzeća „Foka“, pod nazivom „Кako se od ambalažnih materijala stvara umetnost – Umetnička reciklaža“.
16. Obeležen Medjunarodni dan tolerancije.
22. U školi u Takovu održano predavanje učenicima mlađih razreda na temu bezbednosti u saobraćaju od strane pripadnika MUP-a Gornji Milanovac.

Decembar
1. Obeležen Svetski dan borbe protiv AIDS-a.
25. Održan seminar u Takovu za nastavnike pod temom Saradnja sa roditeljima.
28. Organizovane su priredbe u matičnoj školi i izdvojienim odeljenjima, kao i učeničke žurke povodom obeležavanja Nove godine.
31. Počeo prvi deo raspusta u prvom polugodištu.

Januar
9. Povratak sa prvog dela raspusta i nastavak školske godine.
27. Obeležen Savindan.
31. Završeno prvo polugodište. Počeo drugi deo učeničkog raspusta.

Februar
1. Održano predavanje u matičnoj školi u Takovu na temu predstavljanja ES dnevnika. Predavanje je održano od strane koordinatora Danijele Mijatović.
1. Održana prezentacija udžbenika izdavačke kuće BIGZ.
27. Održana prezentacija udžbenika izdavačke kuće BIGZ.

Mart
6. Obeležen Međunarodni dan energetske efikasnosti putem likovnog konkursa.
8. Obeležen 8. mart učeničkim priredbama i likovnim i literarnim panoima.
9. Održano Opštinsko takmičenje iz istorije u našoj matičnoj školi.
11. Obeležena Bela nedelja (Maslenica) aktivnostima nastavnika ruskog jezika Ksenije Radojčić i učenika naše škole.

April
7. Održano okružno takmičenje iz istorije u našoj matičnoj školi.
24. Obeležen “Dan škole”.

Maj
14. Predstavnici Centra za socijalni rad posetili su našu školu i tom se predstavili roditeljima učenika naše škole sa ciljem uspostavljanja bolje saradnje na relaciji škola-porodica-lokalna zajednica.
17-18. Učenici VII i VIII razreda bili su na dvodnevnoj ekskurziji.
25-26. Učenici V i VI razreda bili su na dvodnevnoj ekskurziji.
27. Održano nastavničko veće.

Jun
3. Održano nastavničko veće za VIII razred.
4-7. Održani sastanci timova, sumiranje rezultata.
10-14. Priprema za završne ispite.
14. Održano odeljensko veće od I do VII razreda.
21. Održan pedagoški kolegijum i nastavničko veće
24-27. Odžani sastanci, veća, timova i aktiva. Pisanje izveštaja.
28. Održani roditeljski sastanci.