Dokumenta, pravilnici

Oktobar, 2018. godine

ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Septembar, 2018. godine

Postupak za izdavanje duplikata dokumenata- svedočanstava

Najnoviji pravilnici:

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove SGRS 14 od 02.08.2018.

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – važi od 1. 09. 2018.

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – važi od 13. 07. 2018.

Pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja – novo

Правилници о обављању друштвено-корисног, односно хуманог рада

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti (“Sl. glasnik RS” broj 65/2018)

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u u stanovi obrazovanja i vaspitanja (“Sl.glasnik RS” broj 22/2016)

Jun, 2018. godine

RAZVOJNI PLAN OSNOVNE ŠKOLE ”TAKOVSKI USTANAK” TAKOVO ZA ŠKOLSKU 2013/2014. DO 2018/2019.
Školski program, za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja školske 2017-2018 do 2020-2021 godine

April, 2018. godine

Статут и правилници 2018
правилник о систематизацији
Правилник о организацији рада школе
Правилник о обезбеђивању мера заштита
Правила понашања
Пословник о раду школског одбора

Maj, 2018. godine

Spisak odabranih udžbenika za 5. razred za školsku 2018/19. godinu.
Spisak odabranih udžbenika za 1. razred za školsku 2018/19. godinu.
Nastavni program za 5. razred.
Nastavni program za 1. razred.