Mesto Takovo nalazi se na devetom kilometru severoistočno od Gornjeg Milanovca, na regionalnom putu prema Pranjanima, u podnožju planina Rajca i Suvobora. Istorijski je poznato po Drugom srpskom ustanku 1815. Na Cveti 1882. godine održana je proslava posvećena Drugom srpskom ustanku kojoj je prisustvovao knez Milan Obrenović sa sinom Aleksandrom. Tada je knez obećao da će njegov sin izgraditi školu. Zidanje škole (dve) otpočelo je 1888. i završeno 1890. Škola je počela sa radom školske 1891/92. pa sve do 29. marta 1981. kada je jedna izgorela, a druga pretvorena u Muzej. Zahvaljujući solidarnosti Republike, milanovačke privrede, mesne zajednice i đačkih roditelja, 15. jula počinje izgradnja montažne škole koja je 26.12.1981. bila useljena i počela sa radom. Danas je to matična škola koja nosi naziv “Takovski ustanak”.

Naziv škole – OŠ „Takovski ustanak“
Adresa – 32304 Takovo
Kontakt podaci škole:
Telefon/faks – 032/5736-138
Zvanični mejl škole – os.takovo@mts.rs
Sajt – www.ostakovo.rs
PIB – 100887288
Ime i prezime direktora škole – Branka Žižović
Datum osnivanja škole – 1891. godine
Datum proslave dana škole – 24. april

Škola u svom sastavu ima 6 izdvojenih odeljenja koja su udaljena od matične škole:

– Gornji Banjani osmorazredna 22 km
– Boljkovci osmorazredna 22 km
– Gornji Branetići četvororazredna 13 km
– Šarani četvororazredna 4 km
– Polom trorazredna 17 km
– Vrnčani trorazredna 17 km

Škola pokriva devetnaest mesnih zajednica rasprostranjenih na površini od oko 230 km2, što uslovljava i specifičnost organizacije rada Škole, pre svega planiranja i planiranja obrazovno-vaspitnog rada kao i praćenje i vrednovanje realizacije toga rada. Posebnu teškoću u realizaciji obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima predstavlja činjenica da 66 % učenika putuje od kuće do škole 3 do 18 km. Većina učenika putnika putuje redovnim autobuskim linijama, čiji su polasci približno usklađeni sa rasporedom rada u školi. Učionički prostor u matičnoj školi u Takovu i u svim izdvojenim odeljenjima je opremljen dgovarajućim nameštajem prema Normativu, u funkciji je i relativno dobro očuvan i adekvatno se održava. Ustanova poseduje prostoriju za korišćenje savremene informacione tehnologije (digitalna učionica). Zgrada i oprema doprinose stvaranju bezbednog prijatnog i stimulativnog okruženja. U odnosu na normativ prostora, opreme i nastavnih sredstava u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl.RS” br. 42/93), opremljenost škole nastavnim sredstvima je oko 51% u odnosu na pomenuti Normativ. Naša škola raspolaže potrebnim i savremenim didaktičkim i nastavnim sredstvima (knjige, enciklopedije, audio-vizuelni materijali, kompjuteri, fotokopir aparat, videobim) itd., koja su očuvana i u funkciji raznovrsnih metoda i oblika rada sa učenicima. Sva pomenuta materijalno-tehnička sredstva dostupna su nastavnicima i učenicima i u funkciji su vaspitnih, nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Učenici i nastavnici ih funkcionalno koriste evidentirajući upotrebu istih u svojim planovima rada. Posebna pažnja se posvećuje upućivanju učenika na samostalno korišćenje savremene informacione tehnologije.