Godišnji plan rada škole 2017/2018.

Usled problema koje smo imali sa radom sajta,  Godišnji plan rada škole za 2017/2018. godine je ponovo dostupan. Godisnji plan rada OS Takovo 2017-2018