SVETSКI DAN ČISTIH RUКU OBELEŽAVA SE 15. OКTOBRA

Učenici i nastavnici u Gornjim Banjanima obeležili su: „SVETSКI DAN ČISTIH RUКU“
On se obeležava širom sveta sa ciljem da se propagira kultura pranja ruku sapunom, na lokalnom i globalnom nivou, jer iako ljudi peru ruke, malo ih pere u kritičnim momentima (…posle upotrebe toaleta, pre i posle negovanja beba,pre pripremanja hrane, pre i posle jela i sl…).


Svake godine oko tri i po miliona dece stare do godinu dana i skoro dva miliona odraslih umre od bolesti koje su posledica prljavih ruku, a sapun i vodu mogu svi da priušte. Pranje ruku sapunom je jedna od najefikasnijih i najisplativijih mera prevencije najvećeg broja bolesti.


U „bolesti prljavih ruku“ ubraja se mnoštvo zaraznih oboljenja različitog porekla, a uzročnici „bolesti prljavih ruku“ su virusi i bakterije. Ove godine slogan kampanje je: „ČISTE RUКE SPAŠAVAJU ŽIVOTE!“

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
Olivera Pajović.