Međunarodni dan fizičke aktivnosti

Povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti 10. maja u OŠ “Takovski ustanak”, Takovo održano je interesantno predavanje u organizaciji Zdravstvenog centra Gornji Milanovac. Učenici od 5. do 8. razreda škole razmenili su informacije i saznali više o sledećim temama:

– Šta je fizička aktivnost;
– Zašto je fizička aktivnost važna za zdravlje;
– Koliko se učenici bave fizičkim aktivnostima;
– Preporuke za bavljenje fizičkim aktivnostima.

O navedenim temama učenici su razgovarali sa Bojanom Lazićem, doktorom sportske medicine Zdravstvenog centra Gornji Milanovac.