Održan stručni skup “Sprovođenje vaspitnih i vaspitno-disciplinskih postupaka – zakonodavni okvir i praksa”

25. 12. 2023. u matičnoj školi u Takovu održan je stručni skup od strane predavača Tanje Aćimović.