Radionica profesionalne orijentacije

Tribinu za učenike na temu „Ponašanje koje vodi ka kazni“ realizovala je pedagog škole Dragana Soković, u odeljenju sedmog razreda u Takovu.

Na tribini se razgovaralo i razmatralo o vrstama nepoželjnih oblika ponašanja kao i načinima kako ih izbeći. Takođe su učenici učestvovali u kreiranju prihvatljivih oblika komunikacije, a upoznati su sa pravilnikom o disciplinskoj odgovornisti.