Svetski dan zaštite životne sredine – projekat “Dan eko škole”

Pogledajte fotografije sa obeležavanja svetskog dana zaštite životne sredine – projekat “Dan eko škole”, obeleženog u Boljkovcima 4. i 5. juna 2018. godine.